Początek: 27 lutego 2023
15:30
Koniec: 27 lutego 2023
18:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-81

Zakres szkolenia:

  • Relacja wychowawca – wychowanek.
  • Odgrywanie przez ucznia określonej roli w zespole klasowym.
  • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach wychowawczych (uczeń: odrzucony przez rówieśników, w sytuacji kryzysowej, ofiara przemocy domowej, niedostosowany społecznie).

Adresaci: nauczyciele pracujący z uczniami z trudnościami wychowawczymi

Kierownik szkolenia/prowadzący: Joanna Stabińska

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-81, Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych
10,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • praca z uczniem niepełnosprawnym i z zaburzeniami rozwoju,
  • praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom…