Początek: 19 listopada 2019
15:30
Koniec: 19 listopada 2019
18:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-125

Zakres szkolenia:

  • Metody pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się.
  • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Przygotowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną do wchodzenia w dorosłość.

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych, specjaliści

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-125, Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w placówce ogólnodostępnej
10,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • praca z uczniem niepełnosprawnym i z zaburzeniami rozwoju,
  • praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom…