Początek: 22 sierpnia 2019
11:00
Koniec: 22 sierpnia 2019
15:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 0.00017067990398271, 0.00014373044545912

Zakres szkolenia:

  • Ramowy plan nauczania i tygodniowy rozkład zajęć.
  • Etapy konstruowania planu nauczania zawodu.
  • Efekty kształcenia, kryteria weryfikacji oraz wymagania.

Adresaci: nauczyciele kształcenia zawodowego

Osoby prowadzące: Grzegorz Wilczyński, Andrzej Staszczyk

Liczba godzin dydaktycznych: 5

Uwaga: kontynuacja warsztatów odbędzie się we wrześniu 2019 r.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Daqne do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: Tworzenie i modyfikacja programów nauczania w zawodach
10,00

Kierownik

Grzegorz Władysław Wilczyński

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr inż. transportu, edukator, instruktor szachowy, ekspert KOWEZiU ds. kształcenia modułowego
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • organizacja i prowadzenie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego,
  • edukacja przez szachy w szkole,
  • marketing edukacyjny,…