Początek: 9 kwietnia 2019
15:30
Koniec: 9 kwietnia 2019
18:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-68

Zakres szkolenia:

  • Tworzenie filmów poklatkowych za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu.
  • Bezpłatne programy do tworzenia filmów poklatkowych.
  • Eksport filmu do portalu youtube.pl

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-68, Tworzenie filmów poklatkowych i wykorzystanie ich jako środka dydaktycznego
10,00

Kierownik

Karol Górski

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr techniki, studia podyplomowe z technologii informacyjnej i edukacji medialnej
 
Obszary działań:
  • informatyka,
  • technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu.