Początek: 12 kwietnia 2021
15:30
Koniec: 12 kwietnia 2021
18:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-63

Zakres szkolenia:

  • Podstawowe założenia Treningu Umiejętności Społecznych.
  • Diagnoza zaburzeń umiejętności społecznych u dzieci.
  • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, ADHD.
  • Metody wykorzystywane podczas Treningu Umiejętności Społecznych.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych.

Liczba godzin dydaktycznych: 6 (2 spotkania po 3 godziny).

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-63, Trening Umiejętności Społecznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
12,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • praca z uczniem niepełnosprawnym i z zaburzeniami rozwoju,
  • praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom…