Początek: 18 października 2021
15:30
Koniec: 18 października 2021
18:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-93

Zakres szkolenia:

  • Rozwój kompetencji emocjonalnych i społecznych w średnim i późnym dzieciństwie.
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Adresaci: wychowawcy, specjaliści, zainteresowani nauczyciele.

Liczba godzin dydaktycznych: 8 (2 spotkania po 4 godziny).

Termin kolejnego spotkania zostanie ustalony na zajęciach.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-93, Trening umiejętności społecznych i emocjonalnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
10,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • umiejętności emocjonalne i społeczne,
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • współpraca i komunikacja z rodzicami,
  • mediacje w szkole,
  • planowanie…