Początek: 21 września 2020
15:00
Koniec: 21 września 2020
18:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-76

Zakres szkolenia:

  • Założenia Treningu Umiejętności Społecznych.
  • Modelowa struktura TUS.
  • Podstawowe umiejętności społeczne rozwijane podczas ćwiczeń.
  • Planowanie pracy z grupą.

Adresaci: wychowawcy, specjaliści i inni zainteresowani nauczyciele.

Liczba godzin dydaktycznych: 8 (2 spotkania po 4 godziny dydaktyczne).

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-76, Trening Umiejętności Społecznych dla ucznia ze spektrum autyzmu
10,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • praca z uczniem niepełnosprawnym i z zaburzeniami rozwoju,
  • praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom…