Początek: 24 listopada 2022
16:00
Koniec: 24 listopada 2022
19:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-89

Zakres szkolenia:

  • Poznanie tańców, zabaw i piosenek świątecznych.
  • Rozwijanie umiejętności nauczania różnych tańców.
  • Zastosowanie prostych i zarazem ciekawych rozwiązań choreograficznych pozwalających na naukę poznanych zabaw rytmicznych i tańców.
  • Wykorzystanie akompaniamentu w dziecięcych zabawach i piosenkach.

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Kierownik szkolenia/prowadzący: Małgorzata Pol

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Małgorzata Pol

NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
mgr edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej z ponad 30-letnim stażem, trener Międzynarodowego Programu Edukacyjnego „Destination Imagination – Oczyma Wyobraźni”
 
Dyżur metodyczny:
w każdy wtorek, w godzinach 13.30…