Początek: 31 marca 2020
15:30
Koniec: 31 marca 2020
18:30

Miejsce wydarzenia

Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach, ul. Klonowa 51

GPS: -

FD-55

Zakres szkolenia:

  • Tańce integracyjne jako metoda pracy z grupą.
  • Poznanie tańców z różnych stron świata.
  • Rozwijanie umiejętności nauczania tańców integracyjnych do tradycyjnych melodii różnych narodów, zastosowanie prostych i zarazem ciekawych rozwiązań choreograficznych pozwalających na naukę poznanych tańców w grupach wielopokoleniowych.

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach, ul. Klonowa 51 (I piętro, sala nr 251).

Uwaga: na zajęcia należy zabrać wygodny strój i obuwie.

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Małgorzata Pol

NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
mgr edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej z ponad 30-letnim stażem, trener Międzynarodowego Programu Edukacyjnego „Destination Imagination – Oczyma Wyobraźni”
 
Dyżur metodyczny:
w każdy wtorek, w godzinach 13.30…