Początek: 18 marca 2020
15:00
Koniec: 18 marca 2020
17:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-2

Zakres szkolenia:

  • Umiejętności podstawowe w zakresie komunikacji.
  • Sztuka radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
  • Sztuka porozumiewania się w szkole i rodzinie.
  • Przykłady i praktyczne ćwiczenia.

Adresaci: wychowawcy klas, nauczyciele wszystkich typów szkół

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-2, Sztuka skutecznego porozumiewania
10,00

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…