Początek: 19 maja 2021
15:30
Koniec: 19 maja 2021
18:00

FD-6

Zakres szkolenia:

  • Zakładanie i prowadzenie szkolnej firmy.
  • Wzmocnienie edukacji ekonomicznej.
  • Współpraca z podmiotami wspierającymi działalność gospodarczą.
  • Inkubacja pomysłów uczniów.

Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

Uwaga: szkolenie online.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Joanna Kalejta

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr zarządzania, specjalność - zarządzanie turystyką, Subregionalny Branżowy Konsultant ds. Doradztwa Popytowego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie suwalskim
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • kształcenie zawodowe,
  • współpraca z pracodawcami,