Początek: 18 listopada 2022
15:00
Koniec: 18 listopada 2022
19:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121314678822, 22.929162004801

FD-24

Zakres szkolenia:

  • Wprowadzenie do tematu – porozumienie bez przemocy i przeciwdziałanie wykluczeniu na tle różnic kulturowych w nowej rzeczywistości szkolnej.
  • Przemoc w środowisku szkolnym – uwarunkowania, profilaktyka, zwalczanie.
  • Rozwinięcie kompetencji międzykulturowych – pogłębienie wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu komunikacji międzykulturowej: Co wpływa na relacje międzygrupowe i reakcje wobec “obcych”?
  • Jakie znaczenie mają różnice kulturowe w komunikacji werbalnej i niewerbalnej? Jak przeciwdziałać konfliktom międzykulturowym?

Adresaci: zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy szkolni

Liczba godzin dydaktycznych: 5

Kierownik szkolenia/prowadzący: Anna Peza / Monika Kalinowska – psycholog i Anna Anuszkiewicz – pedagog

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-24, Szkoła bez wykluczenia i przemocy
10,00

Kierownik

Anna Peza

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej, doświadczony egzaminator CKE, mediator, w tym edukator mediacji rówieśniczych, absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki, diagnozy i terapii pedagogicznej, posiada kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego (studia…