Początek: 30 września 2019
14:00
Koniec: 30 września 2019
19:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 0.00017067990398271, 0.00014373044545912

FD-153

Zakres szkolenia:

  • Przepisy i zasady gry w praktyce.
  • Realizacja programów nauczania szachów w szkole.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Uwagi: Edukacja przez szachy – podstawy gry dla początkujących. Moduł będący elementem kursu na stopień Szkolnego Instruktora Szachowego. Zajęcia 6-godzinne – termin następnego spotkania zostanie ustalony z uczestnikami.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-153, Szachy – gra dydaktyczna
50,00

Kierownik

Grzegorz Władysław Wilczyński

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr inż. transportu, edukator, instruktor szachowy, ekspert KOWEZiU ds. kształcenia modułowego
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • organizacja i prowadzenie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego,
  • edukacja przez szachy w szkole,
  • marketing edukacyjny,…