Początek: 17 maja 2023
15:30
Koniec: 17 maja 2023
17:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121431459809, 22.92888610603

FD-12

Zakres szkolenia:

  • Przemiany nowożytnej myśli politycznej w książce „Krytyka i kryzys: studium patogenezy świata mieszczańskiego” Reinharta Kosellecka.
  • Rola masonerii w przemianach ideowych według Reinharta Kosellecka.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego, historii, religii oraz inni zainteresowani

Kierownik szkolenia/prowadzący: Jarosław Schabieński

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Uwagi: Uczestnicy otrzymają prezentację multimedialną poświęconą prezentowanym zagadnieniom.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jarosław Schabieński

NAUCZYCIEL KONSULTANT
doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; w 2017 roku otrzymał tytuł honorowy profesora oświaty; rzeczoznawca do spraw podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego Ministerstwa Edukacji i Nauki;…