Początek: 16 marca 2021
15:30
Koniec: 16 marca 2021
18:00

FD-54

Zakres szkolenia:

  • Diagnoza potrzeb uczniów jako klucz do sukcesu – rzeczywiste potrzeby uczniów.
  • Dobra praktyka – plan, działanie, sprawozdanie.
  • Możliwości edukacji zdalnej.
  • Odniesienie do podstawy programowej, wymagań państwa wobec szkół oraz kierunków polityki oświatowej państwa.

Adresaci: nauczyciele języków obcych.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

Uwaga: szkolenie online.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Dorota Hołownia-Dudek

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii angielskiej, mentor w Nauczycielskiej Akademii Internetowej w Kursie Ocenianie Kształtujące – kurs dla zaawansowanych, mentor dla Coursera (międzynarodowa platforma edukacyjna) w kursie Wspieranie dzieci z trudnościami w pisaniu…