Początek: 20 kwietnia 2020
15:00
Koniec: 20 kwietnia 2020
17:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-3

Zakres szkolenia:

  • Miejsce profilaktyki uzależnień w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym.
  • Substancje psychoaktywne: rodzaje, podział, działanie, zagrożenia.
  • Rodzaje uzależnień, etapy rozwoju uzależnienia.
  • Procedury postępowania w przypadkach ujawnienia posiadania lub używania substancji psychoaktywnych.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • edukacja włączająca,
  • planowanie działań wychowawczych i profilaktycznych.
[/lists]