Początek: 7 marca 2022
15:30
Koniec: 7 marca 2022
18:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-62

Zakres szkolenia:

 • Osobowość wychowawcy – tworzenie pozytywnego autowizerunku.
 • Zadania wychowawcy klasy – określenie zakresu działań.
 • Planowanie działań wychowawczych w zgodzie z programem wychowawczo-profilaktycznym.
 • Współpraca i komunikacja z rodzicami.
 • Bank dobrych praktyk – pomysły na godzinę wychowawczą.

Adresaci: wychowawcy, zainteresowani nauczyciele.

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-62, Skuteczne kierowanie klasą
10,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
Obszary działań:
[lists style="style4"]
 • umiejętności emocjonalne i społeczne,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • współpraca i komunikacja z rodzicami,
 • mediacje w szkole,
 • planowanie…