Początek: 7 marca 2022
15:30
Koniec: 7 marca 2022
18:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-62

Zakres szkolenia:

  • Osobowość wychowawcy – tworzenie pozytywnego autowizerunku.
  • Zadania wychowawcy klasy – określenie zakresu działań.
  • Planowanie działań wychowawczych w zgodzie z programem wychowawczo-profilaktycznym.
  • Współpraca i komunikacja z rodzicami.
  • Bank dobrych praktyk – pomysły na godzinę wychowawczą.

Adresaci: wychowawcy, zainteresowani nauczyciele.

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-62, Skuteczne kierowanie klasą
10,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • praca z uczniem niepełnosprawnym i z zaburzeniami rozwoju,
  • praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom…