Początek: 18 kwietnia 2023
15:30
Koniec: 18 kwietnia 2023
18:00

FD-72

Zakres szkolenia:

  • Wymiana doświadczeń nauczycieli wdrażających na zajęciach prace plastyczne (w świetlicy, na godzinie wychowawczej, katechezie, rewalidacji, itp.).
  • Wykonywanie prac pod instruktarzem nauczyciela.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy w świetlicach szkolnych, wychowawcy klas.

Liczba godzin dydaktycznych: 9 (3 spotkania po 3 godz. dyd.)

Kierownik szkolenia/prowadzący: Olga Kłoczko

Uwagi: Terminy kolejnych spotkań zostaną ustalone z uczestnikami. Tematy warsztatów mogą ulec zmianie na wniosek uczestników.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Olga Kłoczko

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr teologii, plastyk, studia podyplomowe z plastyki
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • plastyka w świetlicy, na zajęciach rewalidacyjnych i na godzinie wychowawczej,
  • plastyka na katechezie.
[/lists]