Początek: 10 stycznia 2023
15:30
Koniec: 10 stycznia 2023
18:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-100

Zakres szkolenia:

  • Wymiana doświadczeń nauczycieli wdrażających na zajęciach prace plastyczne (w świetlicy, na godzinie wychowawczej itp.).
  • Wykonywanie prac z instruktażem nauczyciela.
  • Dzielenie się pomysłami, ciekawostkami dotyczącymi realizowanego tematu.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy w świetlicach szkolnych i wychowawcy klas

Liczba godzin dydaktycznych: 12 (4 spotkania po 3 godziny).

Kierownik szkolenia/prowadzący: Olga Kłoczko

Uwagi: Terminy spotkań będą ustalane z uczestnikami. Tematyka może ulec zmianie na wniosek uczestników.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Olga Kłoczko

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr teologii, plastyk, studia podyplomowe z plastyki
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • plastyka w świetlicy, na zajęciach rewalidacyjnych i na godzinie wychowawczej,
  • plastyka na katechezie.
[/lists]