Początek: 28 listopada 2023
15:30
Koniec: 28 listopada 2023
18:00

FD-101

Zakres szkolenia:

  • wymiana doświadczeń nauczycieli wdrażających na zajęciach prace plastyczne (w świetlicy, na godzinie wychowawczej itp.),
  • wykonywanie prac z instruktażem nauczyciela,
  • dzielenie się pomysłami i ciekawostkami dotyczącymi realizowanego tematu.

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy w świetlicach szkolnych, wychowawcy klas i zainteresowani

Kierownik szkolenia/prowadzący: Olga Kłoczko

Liczba godzin dydaktycznych: 12 (4 spotkania po 3 godz. dyd.)

Uwagi: Seminarium online

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Olga Kłoczko

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr teologii, plastyk, studia podyplomowe z plastyki
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • plastyka w świetlicy, na zajęciach rewalidacyjnych i godzinie wychowawczej,
  • plastyka na katechezie.
[/lists]
Kwalifikacje i doświadczenie…