Początek: 8 grudnia 2022
17:00
Koniec: 8 grudnia 2022
19:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.12134162828, 22.928349636477

FD-65

Zakres szkolenia:

  • Metody, narzędzia dydaktyczne i techniki pracy efektywnie wspierające uczniów zdolnych (i nie tylko).
  • Praktyczne pomysły na własne lekcje z uczniem zdolnym oraz z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
  • Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty.
  • Metody, narzędzia dydaktyczne i techniki pracy stosowane w nauczaniu zdalnym.
  • Propozycje opracowania nowych lektur.
  • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami oraz wsparcie merytoryczne.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

Kierownik szkolenia/prowadzący: Teresa Zaforymska

Liczba godzin dydaktycznych: 12 (4 spotkania po 3 godz. dyd.)

Uwagi: Zajęcia online

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Teresa Zaforymska

NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
mgr filologii polskiej, egzaminator OKE egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z języka polskiego, ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych, trener prowadzący szkolenia z ramienia OKE dla kandydatów na egzaminatorów sprawdzających egzamin…