Początek: 9 stycznia 2020
15:00
Koniec: 9 stycznia 2020
16:30

Miejsce wydarzenia

Szkoła Podstawowa w Krasnymborze

GPS: -

FD-210

Zakres szkolenia:

  • Posługiwanie się platformą edukacyjną.
  • Wykorzystanie aplikacji w chmurze do gromadzenia zasobów i dzielenia się nimi z innymi użytkownikami.
  •  

    Lekcje otwarte.

  • Wymiana doświadczeń nauczycieli pracujących z monitorami i tablicami interaktywnymi.

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych z powiatów augustowskiego, grajewskiego, sejneńskiego i suwalskiego uczestniczący w programie „Aktywna tablica”

Liczba godzin dydaktycznych: 2

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Krasnymborze

Osoby prowadzące: Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Danuta Moroz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, regionalny koordynator Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny, redaktor Podlaskiej Platformy Edukacyjnej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, trener EduMATRIX
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • realizacja treści programowych edukacji wczesnoszkolnej,
  • nowoczesne…