Początek: 30 kwietnia 2021
17:00
Koniec: 30 kwietnia 2021
20:15

FD-164

Zakres szkolenia:

  • Doskonalenie języka angielskiego jako narzędzia komunikacji.
  • Doskonalenie w zakresie nowoczesnego nauczania, metodyki nauczania języków obcych, wykorzystania technologii w nauce języka angielskiego.
  • Wykorzystanie badań na temat rozwoju dziecka i rozwijania zdolności językowych.
  • Język angielski w nauczaniu innych przedmiotów.
  • Nauczyciele jako inicjatorzy współpracy międzynarodowej.

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego terenów przygranicznych Polski i Litwy.

Liczba godzin dydaktycznych: 15 (5 spotkań po 3 godziny).

Uwaga: szkolenie online.

Kolejne terminy: 28 maja, 18 czerwca 2021 roku.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Justyna Bober

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej, kwalifikacje do nauczania języka angielskiego (program INSETT, egzamin CAE), podyplomowe studia neurodydaktyka (z tutoringiem), tłumacz materiałów na Khan Academy, SETI (inicjatywa sejneńskich anglistów), Przyjaciele Edukacji, Wiosna Edukacji,…