Początek: 31 marca 2023
16:00
Koniec: 31 marca 2023
18:30

FD-53

Zakres szkolenia:

  • Nauczyciele jako inicjatorzy współpracy międzynarodowej.
  • Doskonalenie sprawności w posługiwaniu się językiem angielskim.
  • Wzajemne wspieranie się nauczycieli w zakresie nowoczesnego nauczania, metodyki nauczania języków obcych, wykorzystania technologii w nauce języka angielskiego, wykorzystania badań na temat rozwoju dziecka i rozwijania zdolności językowych, angażowania rodziców w proces edukacji.
  • Język angielski w nauczaniu innych przedmiotów, dwujęzyczność.

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego z terenów przygranicznych Polski i Litwy

Kierownik szkolenia/prowadzący: Justyna Bober

Liczba godzin dydaktycznych: 15 (5 spotkań po 3 godz. dyd.)

Uwagi: Sejny

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Justyna Bober

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej, kwalifikacje do nauczania języka angielskiego (program INSETT, egzamin CAE), podyplomowe studia neurodydaktyka (z tutoringiem), tłumacz materiałów na Khan Academy, SETI (inicjatywa sejneńskich anglistów), Przyjaciele Edukacji, Wiosna Edukacji,…