Początek: 14 czerwca 2022
12:00
Koniec: 14 czerwca 2022
13:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-167

Zakres szkolenia:

  • Poszerzenie wiedzy o rynku pracy i świecie zawodów oraz wskazanie dzieciom i młodzieży interaktywnego narzędzia edukacyjnego na temat doradztwa edukacyjno-zawodowego

Adresaci: doradcy zawodowi

Liczba godzin dydaktycznych: 2.

Prowadzący: Joanna Kalejta

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Joanna Kalejta

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr zarządzania, specjalność - zarządzanie turystyką, Subregionalny Branżowy Konsultant ds. Doradztwa Popytowego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie suwalskim
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • kształcenie zawodowe,
  • współpraca z pracodawcami,