Początek: 19 kwietnia 2021
15:30
Koniec: 19 kwietnia 2021
17:30

FD-89

Zakres szkolenia:

  • Proceduralno-prawne zasady funkcjonowania samorządu uczniowskiego.
  • Planowanie pracy samorządu uczniowskiego.
  • Prezentacja i omówienie poradników dla opiekunów samorządów uczniowskich.

Adresaci: opiekunowie samorządu uczniowskiego, zainteresowani nauczyciele.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

Uwaga: szkolenie online.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Andrzej Mirosław Matusiewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
od 2019 ma tytuł honorowy profesora oświaty; redaktor naczelny “Rocznika Augustowsko-Suwalskiego”; autor lub współautor kilkunastu książek i kilkuset artykułów o historii Suwałk i Suwalszczyzny oraz historii oświaty; autor i współautor…