Początek: 19 maja 2023
15:30
Koniec: 19 maja 2023
18:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121314678822, 22.929162004801

FD-7

Zakres szkolenia:

  • Podstawy psychoedukacji afektywnej: rozpoznawanie, nazywanie, wyrażanie oraz regulowanie emocji przez uczniów.
  • Praktyczne metody wykorzystywane w pracy indywidualnej z uczniem oraz z grupą uczniów w celu budowania zgranego, empatycznego i otwartego na siebie zespołu klasowego.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy szkolni

Kierownik szkolenia/prowadzący: Anna Peza / Anna Peza, Monika Kalinowska – psycholog

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-7, Samoregulacja emocji kluczem do efektywnego funkcjonowania ucznia w szkole (cz. II warsztatów ,,Szkoła bez wykluczenia i przemocy”)
10,00

Kierownik

Anna Peza

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki, w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej oraz nauczania języka polskiego jako obcego, egzaminator egzaminu  maturalnego z języka…