Początek: 17 listopada 2022
14:00
Koniec: 17 listopada 2022
17:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121431459809, 22.92888610603

FD-57

Zakres szkolenia:

  • Rządy Edwarda Gierka na przykładzie województwa suwalskiego – sytuacja gospodarcza i społeczna, nomenklatura, kultura, działalność opozycyjna.
  • Najważniejsze postaci.

Adresaci: nauczyciele historii i historii i teraźniejszości oraz inni zainteresowani

Liczba godzin dydaktycznych: 5

Kierownik szkolenia/prowadzący: Jarosław Schabieński

Uwagi: Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne poświęcone rządom Edwarda Gierka na przykładzie województwa suwalskiego.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-57, Rządy Edwarda Gierka na przykładzie województwa suwalskiego
10,00

Kierownik

Jarosław Schabieński

NAUCZYCIEL KONSULTANT
doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; w 2017 roku otrzymał tytuł honorowy profesora oświaty; rzeczoznawca do spraw podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego Ministerstwa Edukacji i Nauki;…