Początek: 15 maja 2019
15:00
Koniec: 15 maja 2019
17:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-94

Zakres szkolenia:

  • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.
  • Zachowanie równowagi między życiem osobistym i pracą.
  • Strategie służące wzmacnianiu emocji pozytywnych.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Emilia Kacprzyk

NAUCZYCIEL KONSULTANT
psycholog ze specjalnością kliniczną, filolog polski, nauczyciel języka włoskiego
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • pomoc psychologiczna,
  • zdrowie psychiczne,
  • zaburzenia osobowości,
  • zaburzenia lękowe, afektywne, obsesyjno-kompulsywne, odżywiania,
  • zaburzenia zachowania,
  • relacje między nauczycielem,…