Początek: 10 stycznia 2023
12:00
Koniec: 10 stycznia 2023
15:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121314678822, 22.929162004801

FD-33

Zakres szkolenia:

  • Rola doradcy zawodowego w wyborze ścieżki kariery zawodowej ucznia.
  • Wybór ścieżki rozwoju kariery zawodowej zgodnie z predyspozycjami ucznia.
  • Przepisy prawne związane z doradztwem zawodowym w szkole.

Adresaci: doradcy zawodowi oraz inni zainteresowani

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Kierownik szkolenia/prowadzący: Anna Peza / Joanna Kalejta, Anna Peza

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-33, Rola wykwalifikowanych doradców zawodowych w wyborze ścieżki kariery zawodowej
10,00

Kierownik

Anna Peza

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej, doświadczony egzaminator CKE, mediator, w tym edukator mediacji rówieśniczych, absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki, diagnozy i terapii pedagogicznej, posiada kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego (studia…