Początek: 22 lutego 2023
11:00
Koniec: 22 lutego 2023
13:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.12134162828, 22.928380291823

FD-92

Zakres szkolenia:

  • Podstawy prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Realizacja zaleceń wynikających z orzeczeń i opinii.
  • Dokumentacja realizacji PPP.
  • Współpraca nauczycieli w ramach PPP.

Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia/prowadzący: Dorota Koncewicz

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Dorota Koncewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
doktor nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, pedagog specjalny, surdopedagog, socjoterapeuta, edukator i tłumacz języka migowego
Obszary działań: