Początek: 21 kwietnia 2021
15:30
Koniec: 21 kwietnia 2021
18:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-65

Zakres szkolenia:

  • Czym są i jak działają emocje.
  • Kryteria diagnostyczne zaburzeń emocjonalnych.
  • Emocje a autodestrukcyjne zachowania.
  • Sposoby postępowania w sytuacji podejrzenia występowania zaburzeń lękowych u uczniów.
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z zaburzeniami lękowymi.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • praca z uczniem niepełnosprawnym i z zaburzeniami rozwoju,
  • praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom…