Początek: 19 października 2020
15:30
Koniec: 19 października 2020
18:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-79

Zakres szkolenia:

  • Podstawy prawne i dokumentowanie realizacji zajęć rewalidacyjnych.
  • Zadania, metody, formy pracy rewalidacyjnej w szkole.
  • Wybrane ćwiczenia rewalidacyjne usprawniające zaburzone sfery rozwojowe ucznia.
  • Współpraca z rodzicami jako niezbędny element w pracy nauczyciela specjalisty.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • edukacja włączająca,
  • planowanie działań wychowawczych i profilaktycznych.
[/lists]