Początek: 23 marca 2021
15:30
Koniec: 23 marca 2021
18:45

FD-90

Zakres szkolenia:

  • Autorytet formalny vs autorytet rzeczywisty – pułapki autorytetu.
  • Analiza przypadku – skuteczny pedagog i wychowawca.
  • Mózg nie słyszy NIE – jak budować skuteczny komunikat.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół.

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

Uwaga: szkolenie online.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Dorota Hołownia-Dudek

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii angielskiej, mentor w Nauczycielskiej Akademii Internetowej w Kursie Ocenianie Kształtujące – kurs dla zaawansowanych, mentor dla Coursera (międzynarodowa platforma edukacyjna) w kursie Wspieranie dzieci z trudnościami w pisaniu…