Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-120

Zakres szkolenia:

  • Współpraca szkół z lokalnymi pracodawcami.
  • Kształcenie zawodowe w świetle potrzeb szkoły i pracodawcy.
  • Prognozy zatrudnienia uczniów.
  • Wykorzystanie funduszy unijnych w zakresie współpracy z pracodawcami.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Joanna Kalejta

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr zarządzania, specjalność - zarządzanie turystyką, Subregionalny Branżowy Konsultant ds. Doradztwa Popytowego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie suwalskim
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • kształcenie zawodowe,
  • współpraca z pracodawcami,