Początek: 27 kwietnia 2022
15:00
Koniec: 27 kwietnia 2022
18:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-88

Zakres szkolenia:

 • Współpraca szkół z lokalnymi pracodawcami.
 • Kształcenie zawodowe w świetle potrzeb szkoły i pracodawcy.
 • Prognozy zatrudnienia uczniów.
 • Wykorzystanie funduszy unijnych w zakresie współpracy z pracodawcami.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-88, Relacje szkoła – rynek pracy
10,00

Kierownik

Joanna Kalejta

NAUCZYCIEL KONSULTANT
doktor nauk społecznych na Politechnice Białostockiej
Obszary działań:
[lists style="style4"]
 • kształcenie zawodowe,
 • współpraca z pracodawcami,
 • doradztwo zawodowe,
 • reklama i public relations,
 • zarządzanie firmą,
 • zarządzania turystyką,
 • fundusze unijne.