Początek: 10 grudnia 2019
16:00
Koniec: 10 grudnia 2019
18:15

Miejsce wydarzenia

Szkoła Podstawowa nr 2 w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 126, w sali 107, I piętro.

GPS: -

FD-203

Zakres tematyczny warsztatów:

  • rozwijanie kompetencji kluczowych – uczenia się;
  • prezentacja amerykańskiej metody – lapbooka jako innowacyjnego narzędzia dydaktycznego;
  • rozwijanie edukacji czytelniczej;
  • kształtowanie u uczniów kreatywnego myślenia, wyobraźni oraz koncentracji.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 126, w sali 107, I piętro.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Teresa Zaforymska

NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
mgr filologii polskiej, egzaminator OKE egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z języka polskiego, ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych, trener prowadzący szkolenia z ramienia OKE dla kandydatów na egzaminatorów sprawdzających egzamin…