Początek: 15 grudnia 2020
15:30
Koniec: 15 grudnia 2020
17:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-185

Zakres szkolenia:

  • Podstawy gry szachowej.
  • Historia szachów: Dawno, dawno, temu…w krainie szachów.
  • Piosenki i wierszyki szachowe, ułatwiające zapamiętywanie zasad gry w szachy.

Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy.

Uwaga: szkolenie w aplikacji MS Teams.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Grażyna Safianowska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
szkolny instruktor szachowy, studia podyplomowe w zakresie socjoterapii
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • szachy w szkole,
  • socjoterapia,
  • arteterapia,
  • zajęcia dla dzieci z komunikacji interpersonalnej z elementami socjoterapii i arteterapii.