Początek: 23 lutego 2022
15:00
Koniec: 23 lutego 2022
17:15

FD-56

Zakres szkolenia:

  • Innowacja pedagogiczna w projekcie eTwinning.
  • Opis i dokumentacja innowacji.
  • Korzyści dla ucznia, nauczyciela, szkoły.
  • Integracja międzyprzedmiotowa w projektach eTwinning. Przykłady projektów.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…