Początek: 8 grudnia 2018
08:30
Koniec: 8 grudnia 2018
16:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-70

Zakres szkolenia:

  • Narzędzia eTwinning.
  • Nauka programowania.
  • Programowanie z robotami.
  • Projekty edukacyjne.

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Osoby prowadzące: Jan Bielecki, Gracjana Więckowska – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Liczba godzin dydaktycznych: 10

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…