Początek: 21 listopada 2018
15:30
Koniec: 21 listopada 2018
18:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-93

Zakres szkolenia:

  • Uzależnienia behawioralne: charakterystyka, etiologia, mechanizmy.
  • Interwencja kryzysowa w uzależnieniach behawioralnych.
  • Czynniki chroniące i czynniki ryzyka.
  • Działania profilaktyczne w szkole.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • edukacja włączająca,
  • planowanie działań wychowawczych i profilaktycznych.
[/lists]