Początek: 12 października 2020
15:30
Koniec: 12 października 2020
18:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-78

Zakres szkolenia:

  • Akty prawne na rzecz ucznia z symptomami ryzyka dysleksji.
  • Charakterystyka rozwojowa dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-III.
  • Zadania nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Metody pracy wspierające ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dostosowanie wymagań.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-78, Praca z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
10,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • praca z uczniem niepełnosprawnym i z zaburzeniami rozwoju,
  • praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom…