Początek: 5 listopada 2019
15:30
Koniec: 5 listopada 2019
17:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-124

Zakres szkolenia:

  • Przyczyny dysleksji.
  • Objawy i diagnoza ryzyka dysleksji.
  • Rola zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
  • Praktyczne rozwiązania.

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych, specjaliści, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-124, Praca z dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji i dysleksją
10,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • edukacja włączająca,
  • planowanie działań wychowawczych i profilaktycznych.
[/lists]