Początek: 17 maja 2022
15:00
Koniec: 17 maja 2022
18:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-89

Zakres szkolenia:

  • Analiza sezonowych miejsc pracy zawodowej dla uczniów.
  • Współpraca z lokalnymi pracodawcami.
  • Oczekiwania pracodawców a umiejętności uczniów.
  • Regionalny rynek pracy.

Adresaci: nauczyciele szkół ponadpodstawowych, doradcy zawodowi

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-89, Praca sezonowa dla ucznia
10,00

Kierownik

Joanna Kalejta

NAUCZYCIEL KONSULTANT
doktor nauk społecznych na Politechnice Białostockiej, Subregionalny Branżowy Konsultant ds. Doradztwa Popytowego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie suwalskim
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • kształcenie zawodowe,
  • współpraca z…