Początek: 23 września 2020
15:00
Koniec: 23 września 2020
18:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.12134162828, 22.928380291823

FD-77

Zakres szkolenia:

  • Podstawy prawne organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.
  • Zadania i odpowiedzialność wychowawcy w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych ucznia.
  • Dokumentowanie realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy odpowiedzialni za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-77, Potrzeby rozwojowe uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
10,00

Kierownik

Dorota Koncewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr pedagogiki specjalnej, surdopedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, socjoterapeuta, edukator i tłumacz języka migowego
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • praca z uczniem o…