Początek: 31 maja 2023
15:00
Koniec: 31 maja 2023
17:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.12134162828, 22.928380291823

FD-79

Zakres szkolenia:

  • Ocena efektywności prowadzonych działań.
  • Współpraca nauczycieli w ramach PPP

Adresaci: nauczyciele, nauczyciele  wspomagający oraz specjaliści pracujący z uczniami objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Kierownik szkolenia/prowadzący: Dorota Koncewicz

Liczba godzin dydaktycznych: 12 (4 spotkań po 3 godz. dyd.)

Uwagi: Podczas spotkań możliwość analizy problemów i potrzeb w ramach PPP w placówce uczestników sieci. Na pierwszym spotkaniu nastąpi ustalenie harmonogramu i tematyki poszczególnych spotkań.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Dorota Koncewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
doktor nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, pedagog specjalny, surdopedagog, socjoterapeuta, edukator i tłumacz języka migowego
Obszary działań: