Początek: 29 września 2022
15:00
Koniec: 29 września 2022
17:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121431459809, 22.92888610603

FD-2

Zakres szkolenia:

  • Przedstawienie życiorysów polskich kobiet zaangażowanych w życie społeczne polityczne i narodowe oraz działania na rzecz równouprawnienia w XIX i XX wieku – jako wzorów postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno.

Adresaci: wychowawcy klas oraz zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia/prowadzący: dr Jarosław Schabieński

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Uwagi: Uczestnicy otrzymają prezentację multimedialną poświęconą polskim kobietom – jako wzorom postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jarosław Schabieński

NAUCZYCIEL KONSULTANT
doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; w 2017 roku otrzymał tytuł honorowy profesora oświaty; rzeczoznawca do spraw podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego Ministerstwa Edukacji i Nauki;…