Początek: 27 października 2022
15:00
Koniec: 27 października 2022
17:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121431459809, 22.92888610603

FD-17

Zakres szkolenia:

  • Źródła polskich postaw politycznych i społecznych jako efekt kontynuowania łacińskiej/rzymskiej tradycji republikańskiej i jako ważny wyznaczników życia obywatelskiego i ewolucji ustrojowej Rzeczypospolitej.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego i historii oraz inni zainteresowani

Kierownik szkolenia/prowadzący: dr Jarosław Schabieński

Liczba godzin dydaktycznych: 5

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-17, Polak Rzymianinem – klasyczne źródła polskości.
10,00

Kierownik

Jarosław Schabieński

NAUCZYCIEL KONSULTANT
doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; w 2017 roku otrzymał tytuł honorowy profesora oświaty; rzeczoznawca do spraw podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego Ministerstwa Edukacji i Nauki;…