Początek: 13 września 2023
11:00
Koniec: 13 września 2023
16:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121431459809, 22.92888610603

FD-57

Zakres konferencji:

  • Polacy ratujący Żydów pod okupacją niemiecką – próba syntezy.
  • relacje polsko-żydowskie w regionie podczas okupacji sowieckiej,
  • podlascy sprawiedliwi,
  • Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej – materiały edukacyjne IPN,
  • Polacy ratujący Żydów na Suwalszczyźnie.

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół

Kierownik szkolenia: dr Jarosław Schabieński / prof. dr hab. Jan Żaryn, dr hab. Krzysztof Sychowicz, dr Maciej Ambrosiewicz, Magdalena Dzienis-Teodorczuk, Paweł Kornacki

Liczba godzin dydaktycznych: 6

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jarosław Schabieński

NAUCZYCIEL KONSULTANT
doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; w 2017 roku otrzymał tytuł honorowy profesora oświaty; rzeczoznawca do spraw podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego Ministerstwa Edukacji i Nauki;…