Początek: 24 marca 2021
15:00
Koniec: 24 marca 2021
18:00

FD-111

Zakres szkolenia:

  • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
  • Dokumentacja dołączona do wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
  • Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela.

Adresaci: nauczyciele mianowani ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

Uwaga: szkolenie online.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Dorota Koncewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
doktor nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, pedagog specjalny, surdopedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, socjoterapeuta, edukator i tłumacz języka migowego
 
Obszary…