Początek: 14 lutego 2020
14:00
Koniec: 14 lutego 2020
19:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-1

Zakres szkolenia:

  • Podstawy prawne mediacji.
  • Standardy mediacji szkolnej i rówieśniczej.
  • Diagnoza konfliktu.
  • Komunikacja interpersonalna.
  • Mediacje.
  • Etapy mediacji.
  • Warsztaty mediacyjne.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Osoby prowadzące: Jan Bielecki, Anna Ficek – Fundacja Unia Regionalnych Centrów Mediacji

Liczba godzin dydaktycznych: 16

Kolejny termin: 15 lutego 2020 roku, godz. 8.00 – 15.00

Uwaga: koszt kursu zależy od liczby uczestników (120 – 150 zł).

ZAPISZ MNIE NA TEN KURS zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-1, Podstawy mediacji dla nauczycieli
150,00

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…