Początek: 13 września 2022
15:30
Koniec: 13 września 2022
18:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-122

Zakres szkolenia:

  • Analiza dokumentacji ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: powołanie zespołu specjalistów, diagnoza ucznia.
  • Dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb ucznia.
  • Praktyczne podejście do konstrukcji Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.

Adresaci: nauczyciele pracujący z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Kierownik szkolenia/prowadzący: Joanna Stabińska

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-122, Planowanie i organizowanie pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
10,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • umiejętności emocjonalne i społeczne,
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • współpraca i komunikacja z rodzicami,
  • mediacje w szkole,
  • planowanie…